Przetłumaczony fragment pochodzi  z zaleceń  jakie otrzymuje każdy pacjent opuszczający kliniki Gersona.

"Dziękujemy za skontaktowanie się Gerson Institute. Wysyłamy następujące informacje na temat terapii Gersona ® i leczenia w centrum Baja Nutri Care Clinic Klinika jest własnością dr Melendez oraz dr Bravoi  i jest  zarządzana przez dr Melendez oraz dr Bravo. Klinika jest w pełni licencjonowana przez Gerson Institute.
Terapia Gersona wykorzystuje  mechanizmy  uzdrowienia ciała, które każdy człowiek jest w stanie uruchomić. Nie koncentruje się na konkretnych chorobach. Pobudza system odpornościowy organizmu.
Terapia Gersona jest bezpieczną i silnie działającą metodą leczenia chorób zwyrodnieniowych.
Dieta Gersona to przyjmowanie  naturalnych  witamin, minerałów, enzymów i mikroelementów w postaci soków i ograniczanie sodu i tłuszczów. W terapii stosuje się lewatywy i przyjmuje suplementy.

Wyciskarki w terapii Gersona.
Wyciskarki:
W liście dr Gerson zalecał pacjentom , w odpowiedzi na pytanie o wyciskanie soku  dwuetapowy proces wyciskania soków. Najpierw w wyciskarce Champion potem w prasie ręcznej lub bezpośrednio  w prasie Norwalk."

Instytut nadal w stosuje w swoich klinikach wyciskarki Champion i ich stosowanie zaleca pacjentom.

Oryginalny tekst w języku angielskim.
Dear Sir/Madam,
Thank you for contacting the Gerson Institute. We are sending the following information on the Gerson Therapy® and the treatment center Baja Nutri Care Clinic owned and operated by Dr. Melendez and Dr. Bravo and it is fully licensed by The Gerson Institute.
The Gerson Therapy is a state of the art, contemporary, holistic and natural treatment that utilizes the body own healing mechanism. It does not focus on specific diseases, as it approaches the whole body, restoring the immune system and the liver.
The Gerson Therapy is a safe yet powerful approach to healing degenerative diseases. The Gerson diet is naturally high in vitamins, minerals, enzymes and micronutrients, and extremely low in sodium and fats.  Nutrients from fresh, raw, organic juices are consumed continuously, in addition to vegetarian meals from organically grown vegetables and fruits and supplements. Coffee enemas are used to dramatically improve the body’s ability to eliminate the buildup of toxins accumulated through years of ingesting polluted air, water, food, toxic drugs and chemicals.

JUICERS, TWO STEP MACHINE, GRINDER
In Dr. Max Gerson’s last book, A CANCER THERAPY, he incorporated the experiences, trial and errors, of a lifetime. He especially needed to set down the details of his work with almost exclusively advanced and terminal cancer patients. For these he had to fine-tune his therapy to the ultimate degree, to obtain the best foods and juice extraction, the most carefully adjusted medications, and the most thorough detoxification. He did this with very specific directions, i.e. how to do the enemas, how best to extract the juices, etc. In the meantime, various authors have come on the scene with their own ideas in the above areas, often differing from Dr. Gerson’s. This understandably, causes some questions and confusion in people interested in the Gerson Therapy and patients using the Therapy.

JUICERS:
In a letter Dr. Gerson wrote to a patient in response to a question about the two-step process juicing, Dr. Gerson responded that “the malic acid (contained in the apples) mixed with the ground carrots helps to release the minerals from the carrots”. In other words, it is necessary to grind the apples and carrots into a bowl, thereby mixing them together using a grinder (Norwalk or Champion). The Norwalk Juicer has an electrically operated hydraulic press incorporated into the unit. The Champion Juicer can be used with a separate hand operated hydraulic press grinding the carrots and apples allow the pulp to mix in the bowl. Then the mixture is placed in a pressing bag or cloth and pressed. This produces the best extraction, richest in minerals and the tastiest juice.

Gerson Institute
Attn. Blanca Ayala
1572 Second Ave.
San Diego CA 92101

 

Brak komentarzy do “Instytut Gersona San Diego -zalecenia dot. stosowania wyciskarek do soków”

Zostaw komentarz


+ 2 = trzy